Bolničar negovalec

Bolničar negovalec oziroma bolničarka negovalka mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit in se vpisati v register zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Bolničarji negovalci lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Bolničar negovalec oziroma bolničarka negovalka deluje na naslednjih delovnih področjih:

 • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti;
 • socialni in posebni socialni zavodi;
 • zdravilišča;
 • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Bolničar negovalec oziroma bolničarka negovalka opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

 • ugotavljanje potreb stanovalcev, načrtovanje, izvedba in analiza negovalnih postopkov
 • pomoč pri življenjskih aktivnostih: dihanja, prehranjevanja in pitja, izločanja in odvajanja, gibanja, spanja in počitka, oblačenja in slačenja, osebne higiene, vzdrževanje normalne telesne temperature, vzdrževanje normalne telesne temperature,
 • nega in oskrba pri najpogostejših bolezenskih stanjih v starosti,
 • spremljanje umirajočega in oskrba umrlega,
 • dokumentiranje in poročanje v negi in oskrbi načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo v sodelovanju z nadrejenimi,
 • izvaja higieno prostorov in opreme na higiensko zahtevnih področjih,
 • sodeluje z zdravstvenim osebjem v rehabilitacijskih dejavnostih,
 • prepoznavanje in ukrepanje ob poškodbah in nenadnih obolenjih,
 • spodbuja zdrav način življenja,
 • ravna v skladu s kodeksom etičnih načel v zdravstvu,
 • komunicira s sodelavci, pacienti in strokovnimi službami,
 • uporablja sodobno informacijsko tehnologijo in razvija podjetne lastnosti.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015