Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke

Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog vzdrževalca, ima ustrezno izobrazbo ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke izvaja in operativno vodi vzdrževanje in ima neposreden nadzor pri vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke.

Vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke je zadolžen za zagotovitev, da so po končanih delih naprave električne vleke v stanju, ki zagotavlja varen železniški promet.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016