Specialist medicinske mikrobiologije

Specialist medicinske mikrobiologije oziroma specialistka medicinske mikrobiologije mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit ter specializacijo in specialistični izpit.

Specialisti medicinske mikrobiologije lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Specialist medicinske mikrobiologije oziroma specialistka medicinske mikrobiologije deluje na naslednjih delovnih področjih:

  • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti;
  • socialni in posebni socialni zavodi;
  • zdravilišča;
  • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Specialist medicinske mikrobiologije oziroma specialistka medicinske mikrobiologije opravlja poklicne dejavnosti v skladu z opravljeno specializacijo.


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015