Profesor zdravstvene vzgoje

Profesor oziroma profesorica zdravstvene vzgoje mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Profesorji zdravstvene vzgoje lahko  zasebno zdravstveno dejavnost opravljajo kot pravne ali fizične osebe.

Profesor oziroma profesorica zdravstvene vzgoje deluje na naslednjih delovnih področjih:

 • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti,
 • socialni in posebni socialni zavodi,
 • zdravilišča,
 • socialnomedicinska, higienska,
 • epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Profesor oziroma profesorica zdravstvene vzgoje opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

 • razvojno in organizacijsko delo na področju zdravstvene vzgoje in zdravstvene nege,
 • zdravstvena vzgoja prebivalcev za razumevanje zdravstvenih problemov, motivacijo in usposabljanje za procese doseganja in ohranjanja zdravja,
 • vzgoja za širše potrebe bolnika, uspešnejše reševanje somatskih, psihičnih in socialnih vidikov bolnikov, za ustreznejši pristop pri multiplih boleznih ter kompleksnih zdravstvenih problemih,
 • vzgoja za upravljanje z življenjskim okoljem zaradi varovanja zdravja in izboljšane kakovosti življenja,
 • vzgoja za krepitev sposobnosti posameznika za pravilen izbor vedenja, obvladovanje stresov, za preprečevanje oblik vedenja, ki škoduje zdravju ter za razumevanje povezave med načinom življenja in zdravjem,
 • krepitev vloge družine in socialnih skupin v procesu razvoja zdravega načina življenja,
 • poučevanje za širšo zdravstveno vzgojno delovanje v osnovnem in srednjem šolstvu,
 • poklicno pedagoško delo za izobraževanje in usposabljanje lastnega kadra,
 • raziskovalno delo na področju zdravstva in zdravstvene nege,
 • strokovno delo na področju zdravstvene statistike, analitike in zdravstvene informatike.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015