Višji sanitarni tehnik

Višji sanitarni tehnik oziroma višja sanitarna tehnica mora predpričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Višji sanitarni tehniki lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Višji sanitarni tehnik oziroma višja sanitarna tehnica deluje na naslednjih delovnih področjih:

 • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti,
 • socialni in posebni socialni zavodi
 • zdravilišča,
 • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Višji sanitarni tehnik oziroma višja sanitarna tehnica opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

 • izvajanje meritev v bivalnem, delovnem in komunalnem okolju,
 • statistična obdelava na področju epidemiologije in okolja,
 • izvajanje DDD,
 • organizacija programov čiščenja,
 • ugotavljanje higiensko-tehničnega stanja v zvezi z zdravstveno ustreznostjo objektov, zaposlenih in tehnoloških procesov na področju proizvodnje in prometa živil in oskrbe s pitno vodo,
 • izvajanje postopkov za ugotavljanje zdravstvene ustreznosti živil in pitne vode, zdravstvene ustreznosti in varnosti predmetov splošne porabe ter kozmetičnih proizvodov,
 • strokovno tehnična opravila v mikrobioloških, viroloških, sanitarno mikrobioloških in sanitarno kemičnih laboratorijih.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015