Delovni terapevt

Delovni terapevt oziroma delovna terapevtka mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Delovni terapevti lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Delovni terapevt oziroma delovna terapevtka deluje na naslednjih delovnih področjih:

 • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti,
 • socialni in posebni socialni zavodi
 • zdravilišča,
 • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Delovni terapevt oziroma delovna terapevtka opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

 • obravnava ljudi vseh starostnih skupin, ki imajo težave pri izvajanju namenskih aktivnosti zaradi fizičnih ali duševnih funkcionalnih ovir v življenjskem, delovnem in socialnem okolju,
 • ocenjevanje, vzdrževanje, vzpostavljanje in omogočanje udeležbe posameznika v namenskih aktivnostih na področju skrbi zase, produktivnosti in prostega časa na ravni telesnega, kognitivno perceptivnega ter psihosocialnega delovanja, aktivnosti in udeležbe v družbi,
 • načrtovanje terapevtskega programa obravnave v skladu z vrsto, naravo in ravnjo problemov izvajanja aktivnosti,
 • razvijanje, izboljšanje, prilagajanje ali nadomeščanje spretnosti skrbi zase, produktivnosti in prostega časa,
 • razvijanje, obnavljanje ali vzpodbujanje funkcij senzomotornih, kognitivno-perceptivnih in psihosocialnih komponent izvajanja aktivnosti z uporabo različnih terapevtskih pristopov, metod in tehnik,
 • prilagajanje domačega, delovnega in socialnega okolja posameznikovim telesnim, kognitivnim in psihosocialnim zmogljivostim,
 • izobraževanje posameznikov, svojcev, skrbnikov, učiteljev, vzgojiteljev, zdravstvenih delavcev ter drugih posamezniku pomembnih oseb o vsebini, vlogi in ciljih delovne terapije,
 • terapevtske, zdravstveno-vzgojne in preventivne dejavnosti na področju prilagajanja in uravnoteženega načrtovanja ter izvajanja aktivnosti posameznikov v domačem, delovnem in socialnem in drugih okoljih,
 • dokumentiranje ciljev in vsebine programa delovne terapije ter vmesna in končna ocenitev učinkovitosti obravnave.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015