Radiološki inženir

Radiološki inženir oziroma radiološka inženirka mora predpričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Radiološki inženirji lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Radiološki inženir oziroma radiološka inženirka deluje na delovnem področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Radiološki inženir oziroma radiološka inženirka opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih diagnostičnih in terapevtskih radioloških posegov,
  • načrtovanje in izvajanje osnovnih in specialnih radioterapevtskih postopkov, nuklearnomedicinskih postopkov,
  • varstvo pred ionizirajočimi sevanji,
  • optimizacija postopkov,
  • zagotavljanje kakovosti in nadzor kakovosti,
  • kontinuirano usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v skladu z delovno prakso.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 18. 03. 2015