Fizioterapevt

Fizioterapevt oziroma fizioterapevtka mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Fizioterapevti lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Fizioterapevt oziroma fizioterapevtka deluje na naslednjih delovnih področjih:

 • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti,
 • zdravilišča.

Fizioterapevt oziroma fizioterapevtka opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

 • samostojno izvajanje fizioterapevtske dejavnosti ob upoštevanju indikacij in kontraindikacij postopkov, metod in tehnik fizioterapevtske obravnave,
 • ocenjevanje in dokumentiranje funkcionalnega stanja in sposobnosti bolnika ter preverjanja lastnega dela,
 • vzdrževanje, vzpostavljanje in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti ter zmogljivosti zdravih, motenih v razvoju in drugače bolnih,
 • sestavljanje fizioterapevtskega programa za bolnika na osnovi ocene funkcij sistemov in osebnih značilnosti bolnika,
 • uporabljanje metod in tehnik gibalne terapije in fizikalnih energij, s katerimi vzpodbuja ali zavira fiziološke mehanizme in vzpostavlja njihovo ravnovesje,
 • postavljanje ciljev fizioterapevtske obravnave s sodelovanjem bolnika oziroma uporabnika storitve,
 • prispevanje k jasnejši diagnozi in prognozi ob ocenjevanju podatkov z izpostavljanjem problemov in ciljev fizioterapevtske dejavnosti, v sodelovanju z zdravnikom in ostalimi člani tima,
 • sprotno preverjanje učinkov posameznih terapevtskih postopkov in ukrepanje,
 • oblikovanje, izvajanje in preverjanje preventivnih zdravstveno vzgojnih programov in po potrebi tudi sprotno spremljanje,
 • pripravljanje poročil o rezultatih ter poročanje lečečemu zdravniku ali specialistu.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 27. 09. 2017