Višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt

Višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt oziroma višja fizioterapevtka specialistka nevrofizioterapevtka mora imeti ustrezno izobrazbo, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit ter opravljeno specializacijo najkasneje do 30.9.2002.

Višji fizioterapevti specialisti nevrofizioterapevti lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt oziroma višja fizioterapevtka specialistka nevrofizioterapevtka deluje na naslednjih delovnih področjih:

  • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti,
  • zdravilišča.

Višji fizioterapevt specialist nevrofizioterapevt oziroma višja fizioterapevtka specialistka nevrofizioterapevtka opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • uporaba poglobljenih in novih znanj za samostojno celovito obravnavo pacientov po možganski okvari in okvari perifernega živčevja,
  • ocenjevanje, analiza in dokumentiranje rezultatov svojega dela, kot načina za načrtovanje programa nevrofizioterapije,
  • spremljanje novih dognanj v stroki, za razvoj in raziskovalno delo.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015