Laboratorijski tehnik

Laboratorijski tehnik oziroma laboratorijska tehnica mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Laboratorijski tehniki lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Laboratorijski tehnik oziroma laboratorijska tehnica deluje na delovnem področju različnih laboratorijev na področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Laboratorijski tehnik oziroma laboratorijska tehnica opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • pravilno odvzemanje biološkega materiala,
  • zbiranje, sortiranje, evidentiranje, konzerviranje, shranjevanje različnega biološkega materiala,
  • priprava materiala in vzorcev ter razporejanje za različne preiskave in analize,
  • samostojno izvajanje analiz in preiskav biološkega materiala v skladu s predpisanimi postopki.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015