Ortotik in protetik

Ortotik in protetik oziroma ortotičarka in protetičarka mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Ortotiki in protetiki lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Ortotik in protetik oziroma ortotičarka in protetičarka deluje na naslednjih delovnih področjih:

  • primarna, sekundarna in terciarna  raven zdravstvene dejavnosti,
  • rehabilitacijski centri in službe.

Ortotik in protetik oziroma ortotičarka in protetičarka opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • merjenje, preizkušanje, korekcija, adaptacija in aplikacija ortopedskih pripomočkov,
  • razvijanje, načrtovanje in izdelava ortopedskih pripomočkov,
  • razvijanje tehnologije ortopedskih pripomočkov,
  • nadziranje kakovosti ortopedskih pripomočkov.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015