Zobotehnik

Zobotehnik oziroma zobotehnica mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Zobotehniki lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Zobotehnik oziroma zobotehnica deluje na delovnem področju primarne, sekundarne in terciarne ravni zdravstvene dejavnosti.

Zobotehnik oziroma zobotehnica opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

  • izdelava vseh vrst delovnih modelov na podlagi odtisov,
  • izdelava fiksno protetičnih nadomestkov,
  • individualna modelacija,
  • fasetiranje z akrilatno maso, polimerizacija faset, obdelava in poliranje,
  • načrtovanje in izdelava delne in totalne akrilatne proteze,
  • izdelava kovinsko porcelanske prevleke,
  • reparature in podložitev protez.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 19. 03. 2015