Vodja vlaka

Vodja vlaka je polnoletna oseba, ki je strokovno usposobljena za opravljanje nalog, ima ustrezno izobrazbo, opravljen mojstrski izpit ter je zdravstveno ustrezna in jezikovno usposobljena.

Vodja vlaka je delavec, ki skrbi za urejeno pripravo in varno vožnjo ter delo vlaka na progi, postajah in službenih mestih.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016