Nadzorni strokovnjak za posode pod tlakom

Nadzorni strokovnjak za posode pod tlakom je oseba, ki pregleduje parne kotle in posode pod tlakom in vodi komisije za določanje vrst popravil.

Nadzorni strokovnjak za posode pod tlakom mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter opravljeno usposabljanje.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016