Vodja organizacijske enote varstva pred sevanji v sevalnem oziroma jedrskem objektu

Delavci, ki opravljajo dela in naloge vodje organizacijske enote varstva pred ionizirajočimi sevanji v jedrskih in sevalnih objektih morajo imeti ustrezno izobrazbo, opravljen strokovni izpit in ustrezne delovne izkušnje.


Datum zadnje spremembe strani: 22. 03. 2015