Osebje v raziskovalnem reaktorju

Dela in naloge na posameznih vodstvenih delovnih mestih v raziskovalnem reaktorju lahko opravljajo osebe, ki imajo:

  •  predpisano izobrazbo,
  • predpisane delovne izkušnje,
  • zaključen predpisan program usposabljanja.

Predpisani pogoji so podrobno opredeljeni v Pravilniku o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih.

 


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016