Odgovorna oseba za izvedbo presoje tveganja za naravo

Presojo tveganja lahko opravlja le odgovorna oseba za izvedbo presoje tveganja pri pravni ali fizični osebi s pooblastilom ministra o usposobljenosti za izvajanje presoje tveganja za naravo.

Posameznik mora imeti ustrezno izobrazbo in dobro poznavanje ekologije in biologije.


Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 09. 08. 2018