Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike

Izvedenec za medicinsko fiziko svetuje pri optimizaciji, merjenju in ocenjevanju obsevanosti pacientov, razvoju, načrtovanju in uporabi radioloških posegov in opreme ter zagotavljanju in preverjanju kakovosti radioloških posegov v zdravstvu.

Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike je lahko posameznik, ki pridobi pooblastilo za izvajanje nalog izvedenca medicinske fizike.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016