Inštalater kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalk in solarnih termalnih naprav

Inštalater kotlov in peči na biomaso, toplotnih črpalkin solarnih termalnih naprav je posameznik, ki opravlja montiranje naprav, njihovo vzdrževanje, nadzor delovanja ter servis teh sistemov in naprav.

Za opravljanje poklica mora imeti ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje ter strokovno usposobljenost.

Inštalater toplotnih črpalk s fluoriranimi toplogrednimi plini, ki imajo zunanjo in notranjo enoto, mora imeti ustrezen izpit, podjetje pa mora biti vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij. Pri enotni, kompaktni toplotni črpalki, pa to ni potrebno.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 09. 10. 2019