Znanstveni delavec

Znanstveni delavci izvajajo znanstvenoraziskovalni program.

Nazivi znanstvenih delavcev so:

  • znanstveni svetnik,
  • višji znanstveni sodelavec,
  • znanstveni sodelavec.

Znanstveni delavci z izjemo znanstvenih svetnikov so izvoljeni v naziv za obdobje petih let.

Znanstveni svetniki so izvoljeni v trajni naziv.

Kandidati so lahko izvoljeni v nazive za področja, ki jih opredeli visokošolski zavod.

Kandidat je lahko izvoljen v naziv za eno ali več področij.

Kandidat je lahko izvoljen v naziv, če ima ustrezno izobrazbo ter izpolnjuje ostale pogoje, določene v Minimalnih standardih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih.

 

 


Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016