Dispečer v elektroenergetskem sistemu

Dispečer v elektroenergetskem sistemu upravlja distribucijski center vodenja. Njegove glavne zadolžitve so vodenje postopka pri obratovanju elektroenergetskega sistema ali njegovega dela, vodenje evidence in analize proizvodnje ter porabe električne energije, poleg tega pa tudi skrb za nemoteno dobavo električne energije in v primeru potreb izvajanje redukcij.

Dispečer lahko opravlja naloge le, če ima ustrezno izobrazbo in delovne izkušnje in je strokovno usposobljen.


Vir: Ministrstvo za infrastrukturo | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016