Serviser opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi

Serviser, ki opravlja dejavnosti na opremi, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, je fizična oseba, ki izvaja:

  • preverjanje uhajanja plinov in zajem le-teh ter nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk;
  • preverjanje uhajanja plinov in zajem le-teh ter nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov;
  • nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo protipožarne opreme ter preverjanje uhajanja in zajem  fluoriranih toplogrdnih plinov it te opreme;
  • nameščanje, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo visokonapetostnih stikalnih mehanizmov ter preverjanje in  zajem fluoriranih toplogrednih plinov iz te opreme;
  • zajem in preverjanje uhajanja fluoriranih toplogrednih plinov na motorjih z organskim Rankinovim ciklom;
  • zajem iz nepremične opreme, ki vsebuje topila na osnovi fluoriranih toplogrednih plinov;
  • zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih.

Serviser mora imeti za izvajanje teh dejavnosti veljavno spričevalo, ki ga pridobi z opravljenim izpitom za serviserja ustrezne kategorije.


Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 08. 10. 2019