Muzejski sodelavec

Naloga muzejskega sodelavca na področju varstva premične kulturne dediščine obsega sodelovanje pri naslednjih dejavnostih: identificiranje, dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje dediščine, ohranitev dediščine ter preprečevanje škodljivih vplivov nanjo, upravljanje dediščine, omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej, njeno predstavljanje javnosti in razvijanje zavesti o njej.  


Datum zadnje spremembe strani: 14. 02. 2020