Delovanje portala in točk SPOT po preklicu epidemije koronavirusa

Z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 68/20) je Vlada RS sklenila, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20) določa za obstoj epidemije. S sklepom dne 21. maja 2020 so prenehali tudi razlogi za izvajanje začasnih ukrepov po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki so stopili v veljavo s 1. 6. 2020.

Prenehanje izvajanja začasnih ukrepov pomeni, da se postopki na točkah SPOT od 1. 6. 2020 naprej, vodijo kot pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ.


V cilju preprečevanja širjenja bolezni COVID-19 stranke naprošamo, da v primeru osebnega obiska na točki SPOT dosledno upoštevajo priporočila in smernice NIJZ.

Poslovanje točk SPOT

  • Točke SPOT s strankami poslujejo osebno, elektronsko ali po telefonu.
  • Na nekaterih točkah SPOT se morate za obisk na točki predhodno naročiti po telefonu ali na e-naslov točke.
  • Če je le mogoče uporabnike prosimo, da storitve opravite elektronsko preko portala SPOT (eVEM).

Poslujte elektronsko - e-postopki za poslovne subjekte na portalu SPOT (eVEM)

Portal SPOT (eVEM) omogoča postopke, ki jih je mogoče urediti elektronsko – od registracije s.p., d.o.o., do objave prostega delovnega mesta, prijave v obvezna socialna zavarovanja, prenos e-bolniškega lista, oddaje zahtevka za refundacijo nadomestila plače. Na portalu je možno urediti tudi številne druge e-postopke, ki se nanašajo na poslovanje vašega poslovnega subjekta.

Za uporabo e-postopkov na portalu SPOT potrebujete digitalno potrdilo ali urejeno pooblastilo za osebo, ki bo lahko urejala postopke za vaš s.p., podjetje ali poslovni subjekt.

Več o možnostih in pogojih za uporabo e-postopkov portala SPOT (eVEM) na strani:

Za tehnično in splošno vsebinsko pomoč, kar predstavlja tudi vodenje skozi funkcionalnosti portala SPOT (eVEM) lahko kontaktirate Enotni kontaktni center državne uprave (EKC). Za podrobnejša vsebinska vprašanja se lahko obrnete na institucije pristojne za posamezne e-postopke.

Za vprašanja v zvezi z digitalnim potrdilom, prijavo v portal, za splošna tehnična in vsebinska vprašanja, se lahko obrnete na:  

  • Enotni kontaktni center državne uprave
    ponedeljek – petek: 8.00 - 22.00
    Telefon: 0 8 0   2 0 0 2
    e-naslov: ekcping@govpong.si

V zvezi z vsebinskimi vprašanji, ki se nanašajo na e-postopke portala SPOT (eVEM) se lahko na obrnete pristojne institucije. Kontaktni podatki so na voljo na strani: vsebinska podpora na pristojnih organih.