Pogosta vprašanja in odgovori

Najbolj pogosta vprašanja uporabnikov smo razmejili glede na to, ali se nanašajo na gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika. Razdeljena so tudi po področjih, ki jih pokriva posamezen pristojni organ; torej na področje davkov, registracije ali zaprtja podjetja, zavarovanj in obrtnega dovoljenja.

Spletni naslov evem.gov.si je namenjen vsem državljanom in ga lahko ga uporabljajo tudi referenti točk SPOT (VEM). Aplikacija na spletnem naslovu evem.sigov.si pa je dostopna samo tistim referentom točk SPOT (VEM), ki so vključeni v omrežje državne uprave (HKOM). Tega naslova državljan od doma ne more uporabljati za vstop na portal e-VEM.

  • S katerimi digitalnimi potrdili je možen vstop v portal e-VEM?

Vstop v portal e-VEM je mogoč z enim od spletnih digitalnih potrdil SIGOV-CA, SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC-NLB ali Halcom-CA FO.