Pogosta vprašanja in odgovori – Vpis drugih poslovnih subjektov

Pogosta vprašanja

 1. Katere dejavnosti se lahko vpišejo v Poslovni register Slovenije

  Poslovni subjekt (fizična ali pravna oseba), ki se registrirajo z vpisom v primarni register ali uradno evidenco pri drugih registrskih organih, lahko prijavi za vpis v Poslovni register Slovenije tiste dejavnosti, ki jih je registriral pri registrskem organu oziroma je za njihovo opravljanje pridobil dovoljenje registrskega organa ali jih je določil v aktu o ustanovitvi.

 2. Kje je mogoče dobiti izpis iz Poslovnega registra Slovenije za društvo z razvidnim seznamom registriranih dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev) in koliko stane?

  AJPES izda izpis na podlagi Naročilnice za izdajo potrdila o vpisu oziroma izpisa iz Poslovnega registra Slovenije, brezplačno. Izpis Obvestila o vpisu v Poslovni register Slovenije naročnik lahko prevzame na izpostavi AJPES oziroma ga mu AJPES pošlje po pošti.

 3. Kakšen je postopek vpisa nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Poslovni register Slovenije?

  AJPES vpiše nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Poslovni register Slovenije na podlagi pravnomočnega dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ga izda upravna enota. Dovoljenje prejme AJPES neposredno od upravne enote.

 4. Kakšen je postopek vpisa samozaposlenega v kulturi v Poslovni register Slovenije?

  AJPES vpiše samozaposlenega v kulturi v Poslovni register Slovenije na podlagi odločbe, ki jo izda Ministrstvo za kulturo in Prijave za vpis poslovnih subjektov v Poslovni register Slovenije. AJPES odločbo in prijavo prejme od Ministrstva za kulturo.