Pooblaščanje oseb za opravljanje postopkov prek portala SPOT (eVEM)

Če e-postopkov na portalu SPOT (eVEM) ne ureja zakoniti zastopnik, jih v njegovem imenu lahko ureja pooblaščena oseba.

  • Pooblastilo se lahko podeli za vse ali za posamezen postopek, ki je na voljo na portalu SPOT (eVEM).
  • Pooblastilo lahko zakoniti zastopnik časovno omeji in tudi prekliče.
  • Pooblastilo za delo in urejanje vlog na portalu SPOT (eVEM) lahko izvedete elektronsko ali s pisno vlogo.

Elektronsko pooblaščanje prek portala SPOT (eVEM)

Pogoji za elektronsko pooblaščanje 

 

Zakoniti zastopnik mora imeti kvalificirano digitalno potrdilo, s katerim pooblasti osebo oz. podjetje, ki bo opravljala e-postopke za podjetje. Pooblaščena oseba za delo v portalu SPOT (eVEM) prav tako potrebuje svoje kvalificirano digitalno potrdilo.

E-postopki za podelitev pooblastila

 

 

Navodila za gospodarske družbe:

 

  • Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala SPOT (eVEM): Prenesi navodilo
  • Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala SPOT (eVEM): Prenesi navodilo

 

Navodila za samostojne podjetnike:

 

  • Podelitev pooblastila za opravljanje postopkov prek portala SPOT (eVEM): Prenesi navodilo
  • Odvzem ali sprememba pooblastila za opravljanje postopkov prek portala SPOT (eVEM): Prenesi navodilo

Pisno pooblastilo

Če zakoniti zastopnik ne bo uporabil elektronskega načina pooblaščanja, lahko osebo, ki bo opravljala postopke za podjetje/poslovni subjekt pooblasti na naslednji način:

1. Izpolnite spodnji obrazec:

2. Zakoniti zastopnik vlogo lastnoročno podpiše in pošlje na točko SPOT.

3. Po e-pošti boste prejeli obvestilo o ureditvi pooblastila.

4. Točka SPOT na podlagi vloge pooblastilo vnese v portal SPOT (eVEM).

5. Po ureditvi pooblastila lahko pooblaščena oseba prične z urejanjem vlog in postopkov na portalu SPOT (eVEM) za vaše podjetje/poslovni subjekt.


Pooblastilo lahko tudi prekličete. Uporabite vlogo:

Če pooblaščena oseba želi odstopiti od podeljenega pooblastila, lahko uredi z vlogo: