Ocena davčne obveznosti v postopku ustanovitve S.P.

Hkrati s prijavo za vpis v davčni register morate kot samostojni podjetnik priglasiti tudi podatke o načinu ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti (to je na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov).

Na tej spletni strani se lahko s pomočjo poenostavljenega kalkulatorja seznanite z okvirno oceno višine davčne obveznosti na letni ravni, v primeru vključitve enega od sistemov ugotavljanja davčne osnove. Ta izračun vam lahko pomaga pri odločitvi kateri obračun dohodnine je za vas davčno ugodnejši ob upoštevanju tipa vaše dejavnosti.

Poudarjamo, da gre le za približek višine in približen prikaz razmerja davčnih obveznosti ob upoštevanju dejanskih ali normiranih odhodkov, saj je pri dejanskih odhodkih  upoštevana le splošna olajšava, pri normiranih odhodkih pa je bistveno manj administrativnih obveznosti, ki seveda v informativnem izračunu niso upoštevane. 

Ocena davčne osnove

Izračun osnove

 • Ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih odhodkov

  Osnova za akontacijo dohodnine:

  Prihodki
  232,00 €
  Odhodki
  - 84,00 €
  Višina splošne olajšave
  - 181,00 €
  Osnova
  497,00 €
 • Ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

  Davčna obveznost:

  Prihodki
  232,00 €
  Normirani odhodki(80%)
  -200 €
  Osnova
  497,00 €

Izračun davčne obveznosti

 • Davčna obveznost se ugotavlja na podlagi lestvice:

  Davčna obveznost
  497,00 €
 • Davčna obveznost znaša 20% davčne osnove

  Davčna osnova
  232,00 €
  Davčna obveznost(20%)
  497,00 €