Informacije o tujih trgih

Spletni portal Izvozno okno na enem mestu omogoča dostop do obsežne zbirke aktualnih informacij o poslovnem okolju v kar 52 tujih državah. Slovenskim podjetjem ob vstopu na tuje trge pomagajo tudi s storitvami izvoznega svetovanja in informiranjem.

Zbirka aktualnih informacij o poslovnem okolju

Z namenom zmanjšanja stroškov zbiranja informacij o tujih trgih je podjetjem na spletnem portalu Izvozno okno na voljo obsežna zbirka aktualnih informacij o poslovnem okolju 52 držav, ki jih potrebujete za lažje odločanje o nastopu na tujih trgih.

Za vsako državo so na voljo informacije o:

 • političnih in gospodarskih značilnostih države,
 • gospodarskih gibanjih,
 • poslovnem sodelovanju s Slovenijo, blagovni menjavi in izvoznikih,
 • poslovni zakonodaji in poslovanju,
 • perspektivnih gospodarskih panogah,
 • aktualnih gospodarskih novicah in
 • izvoznih poslovnih priložnostih.

Na Izvoznem oknu si lahko podjetja pri načrtovanju mednarodnega poslovanja pomagate tudi z vrsto orodij in nasvetov, s katerimi lažje identificirate izvozne trge in preverite:

 • pravila mednarodnega trgovanja,
 • vaše izvozne možnosti,
 • izbor perspektivnih trgov,
 • trende izvoza in uvoza posameznih držav.

V sodelovanju z ekonomskimi svetovalci, ki delujejo v okviru diplomatsko-konzularnih predstavništev RS v tujini in slovenskimi poslovni klubi v tujini omogočamo izvozno svetovanje.  Na ta način pomagamo podjetjem, ki delujete na tujih trgih ali še boste in se srečujete s konkretnimi vprašanji in izzivi.

Storitve za slovenske izvoznike

Javna agencija SPIRIT Slovenija izvaja številne storitve na področju internacionalizacije, ki slovenskim podjetjem olajšajo vstop na tuje trge. Odgovore na vprašanja kot so: kako poslovati na tujih trgih, kako izbrati pravi trg, kje dobiti izvozni nasvet, kako predstaviti izdelke in storitve v tujini, kako priti do tujih poslovnih partnerjev in kje pridobiti finančna sredstva, da bodo vaše izvozne aktivnosti še uspešnejše, najdete na osrednjem spletnem portalu za slovenske izvoznike Izvozno okno.

Znanje za mednarodno poslovanje

Podjetja, ki želite vstopiti na tuj trg ali širiti svoje izvozno poslovanje, se lahko vključite v mednarodni izobraževalni program Vodenje izvoznega poslovanja (ITM – International Trade Management), v katerem pripravite izvozni načrt in pridobite najnovejša znanja s področja mednarodnega poslovanja.

Predstavitve tujim kupcem

Predstavitev podjetja v tujini je pomembna, lahko pa tudi stroškovno zahtevna, zato za podjetja organizirajo in sofinancirajo:

Finančne spodbude za mednarodno poslovanje

SPIRIT Slovenija z namenom povečevanja mednarodne konkurenčnosti slovenskim podjetjem sofinancira izvozne aktivnosti podjetij, kot so: individualni nastopi na mednarodnih sejmih v tujini, spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja itd.  

Pomoč na tujem trgu

Za nasvet in pomoč se pri prodoru na tuje trge se lahko obrnete tudi na:

 • ekonomske svetovalce na diplomatsko konzularnih predstavništvih Ministrstva RS za zunanje zadeve, ki podjetjem pomagajo pri pridobivanju informacij, navezovanju stikov s potencialnimi poslovnimi partnerji, dobavitelji in podizvajalci, ustanavljanju podjetij, podružnic.
 • slovenske poslovne klube v tujini, katerih aktivnosti sofinancira javna agencija SPIRIT Slovenija. Poslovni klubi zagotavljajo informacije o poslovnih priložnostih in okolju, nudijo pomoč pri navezavi stikov s tujimi potencialnimi poslovnimi partnerji, omogočajo mreženje med slovenskimi in tujimi podjetji ter izmenjavo informacij, organizirajo poslovne dogodke in promocijske nastope.