Sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih

Sprememba podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih se sporoča z obrazcem M-3.

Z obrazcem M-3 kot zavezanec za prijavo (delodajalec, samostojni podjetnik, družbenik, ki je poslovodna oseba) sporočite:

 • spremembo določenih podatkov v nezaključenem (odprtem) zavarovanju in spremembo določenih podatkov v že zaključenem (zaprtem) zavarovanju,
 • popravek podatkov, ki so bili napačno izpolnjeni v določenih rubrikah že vloženega obrazca M-1 (obrazec za prijavo v obvezna socialna zavarovanja) ali M-3.

Način vložitve M-3 pri ZZZS

Kot zavezanci za prijavo, ki ste kot poslovni subjekt vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod), morate od 1. januarja 2016 obvezna socialna zavarovanja urejati obvezno prek portala e-VEM

Kot zavezanci za prijavo lahko obvezna socialna zavarovanja za osebe v delovnem razmerju po šifri podlage za zavarovanje 001 urejate tudi na točki VEM. Na točki VEM lahko obvezna socialna zavarovanja urejate tudi samostojni podjetniki zase in za svoje delavce (šifra podlage za zavarovanje 005 in 013).

Prek portala e-VEM lahko obvezna socialna zavarovanja zase urejate tudi družbeniki gospodarske družbe ali ustanovitelji zavoda, ki ste poslovodne osebe. 

Z obrazcem M-3 prek portala e-VEM lahko opravite spremembo oziroma popravek podatkov, sporočenih z obrazcem M-1 ali M-3, samo v nezaključenem (odprtem) zavarovanju, in sicer v naslednjih rubrikah:

 • matična številka enote poslovnega subjekta;
 • številka delovnega dovoljenja;
 • iztek zavarovalnih pogojev;
 • vrsta izobrazbe (KLASIUS–SRV);
 • področje izobrazbe (KLASIUS–P);
 • poklic, ki ga opravlja (SKP–08);
 • delovno razmerje;
 • izmensko delo;
 • poslan v državo;
 • vrsta invalidnosti.

Pri zaprtih (zaključenih) zavarovanjih lahko z obrazcem M-3 sporočite samo razveljavitev (storno) že zaključenega zavarovanja v celoti.

Razveljavitev zaključenega zavarovanja se izvede v naslednjih primerih:

 1. če so bili z obrazcem M-1 sporočeni naslednji napačni podatki:
 • registrska številka;
 • EMŠO zavezanca;
 • EMŠO zavarovanca;
 • datumpričetka zavarovanja;
 • podlaga za zavarovanje;
 • delovni/zavarovalni čas zavarovanca;
 • polni delovni/zavarovalni čas zavezanca;

     2. če so bili z obrazcem M-2 sporočeni naslednji napačni podati:

 • vzrok spremembe zavarovanja;
 • datum spremembe zavarovanja.

Rok za vložitev obrazca M-3

Sprememba podatkov z obrazcem M-3 sporočite v osmih dneh od nastanka spremembe oziroma ugotovitve napake. 

Podroben postopek spremembe podatkov v obveznih socialnih zavarovanjih prek portala e-Vem je opisan v navodilu za izpolnjevanje obrazca M-3.