Zaposlitev in delo tujca

Če želite zaposliti tujca - državljana tretje države, mora ta imeti veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo, v primeru zaposlovanja državljana Bosne in Hercegovine ali Srbije pa tudi delovno dovoljenje po bilateralnem sporazumu, ki je soglasje k enotnemu dovoljenju.

Tujca lahko zaposli:

 • organizacija, ki aktivno posluje najmanj 6 mesecev, ima v tem času najmanj enega zaposlenega, ter imeti na TRR najmanj 10.000 EUR na mesec prilivov;
 • novo nastala organizacija, ki izkazuje minimalno 50.000 EUR investicij.

Tujca ne more zaposliti organizacija, ki je v stečaju ali likvidaciji.

 

Enotna dovoljenja (eBDP)

Enotno dovoljenje združuje in nadomešča dovoljenje za prebivanje, ki so ga izdajale upravne enote, in delovno dovoljenje, ki so ga izdajali na zavodu za zaposlovanje. Tujci iz tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, tako ne potrebujejo več dveh različnih dovoljenj.

Delodajalec lahko za tujca vloži naslednje vloge po enotnem dovoljenju (za urejanje ali dopolnitev potrebuje tujčevo pooblastilo):

 • prošnja za izdajo/podaljšanje enotnega dovoljenje za prebivanje in delo (37. člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za odobritev zamenjave delovnega mesta - zamenjavo delodajalca - za zaposlitev pri več delodajalcih (peti odstavek 37. člena Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja dela na področju raziskav ali visokega šolstva (38. člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi visokokvalificirane zaposlitve - modra karta EU (39. in 41. člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za odobritev zamenjave delodajalca - zamenjave delovnega mesta imetnika modre karte EU (39. člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje enotnega dovoljenja za napotene delavce (45. člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje enotnega dovoljenja zaradi opravljanja sezonskega dela, daljšega od 90 dni (45.a člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe (45.b, 45.c in 45.d člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje enotnega dovoljenja za dnevnega delovnega migranta (46. člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije in bo v republiki Sloveniji prebival zaradi zaposlitve ali dela oziroma bo dnevni delovni migrant (48. člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Ebropske unije, ki bo v republiki Sloveniji prebival zaradi samozaposlitve (48. člen Zakona o tujcih)
 • prošnja za izdajo - podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje za tujca, ki ima status rezidenta za daljši čas v drugi državi članici Evropske unije in bo v republiki Sloveniji prebival zaradi opravljanja sezonskega dela (48. člen Zakona o tujcih)

Vloge za enotna dovoljenja se vložijo na upravni enoti, nekatere pa tudi elektronsko preko portala SPOT (eVEM). Na seznamu e-vlog preverite, katere vloge so elektronsko podprte in kateri način elektronskega poslovanja vam najbolj ustreza. Če boste izbrali postopek s predhodnim plačilom takse, preverite višino in navodila za plačilo upravnih taks.  Delodajalec lahko prošnjo osebno vloži pri:

 • upravni enoti, kjer bo tujec prebival, ali
 • upravni enoti, kjer je sedež delodajalca ali
 • upravni enoti, kjer se opravlja dejavnost.

Za pridobitev enotnega dovoljenja mora vlagatelj zadostiti določenim pogojem. Postopek pridobitve dovoljenja in ostale informacije si lahko preberete na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

Delovno dovoljenje

Delovno dovoljenje, ki ga za zaposlitev državljanov BiH na podlagi Sporazuma izdajajo na zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Enako velja za zaposlitev državljanov Srbije. Upravna enota izda enotno dovoljenje. 

Delodajalec lahko za tujca vloži:

 • prošnjo za izdajo dovoljenja za sezonska dela v kmetijstvu ali gozdarstvu,
 • prošnjo za izdajo dovoljenja za zaposlitev po bilateralnem sporazumu z BiH,
 • prošnjo za izdajo dovoljenja za zaposlitev po bilateralnem sporazumu s Srbijo. 

Vlogo za delovno dovoljenje se vloži na zavodu za zaposlovanje. Izdaja dovoljenja za zaposlitev po bilateralnem sporazumu z BiH ali po bilateralnem sporazumu s Srbijo je elektronsko podprta preko portala SPOT (eVEM).

Za pridobitev delovnega dovoljenja mora vlagatelj zadostiti določenim pogojem. Postopek pridobitve dovoljenja in ostale informacije si lahko preberete na straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.