eBDP - vlaganje prošenj za izdajo dovoljenj za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela v elektronski obliki

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki

Ste gospodarska družba (GD) ali samostojni podjetnik (s.p.), ki želi zaposliti tujca ali omogočiti opravljanje dela tujca na podlagi pogodbe civilnega prava, državljana tretje države (t.j. države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije)? 

Elektronsko prošnjo (eBDP) izberite spodaj:

Za zastopnike ali pooblaščence za izvajanje postopkov za samostojne podjetnike (s.p.), omogoča e-plačilo upravne takse.

Za zastopnike ali pooblaščence za izvajanje postopkov za gospodarske družbe (GD)omogoča e-plačilo upravne takse.

Za zastopnike ali pooblaščence za izvajanje postopkov za samostojne podjetnike (s.p.)v primeru, da ste stroške postopka že poravnali ali imate veljavno dovoljenje po bilateralnem sporazumu.

Za zastopnike ali pooblaščence za izvajanje postopkov za gospodarske družbe (GD)v primeru, da ste stroške postopka že poravnali ali imate veljavno dovoljenje po bilateralnem sporazumu.

Raziskovalne organizacije in visokošolski zavodi

Ste raziskovalna organizacija ali visokošolski zavod, ki ima sklenjen sporazum o gostovanju s tujim raziskovalcem, visokošolskim učiteljem ali visokošolskim sodelavcem, državljanom tretje države (t.j. države, ki ni članica Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije)?


Elektronsko prošnjo (eBDP) izberite spodaj:

Za zastopnike ali pooblaščence za izvajanje postopkov za raziskovalne organizacije ali visokošolske zavodeomogoča e-plačilo upravne takse.

Za zastopnike ali pooblaščence za izvajanje postopkov za raziskovalne organizacije ali visokošolske zavode, v primeru, da ste stroške postopka že poravnali.