Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Točke SPOT Registracija (VEM točke)

Registracije podjetij s pomočjo svetovalca


Drugi nivo sistema SPOT predstavljajo fizične »registracijske« točke za podporo poslovnim subjektom. Gre za dosedanje točke VEM, kjer uporabnik s pomočjo referenta opravi postopke v okviru portala SPOT (dosedanji portal e-VEM).

Vse storitve, ki jih nudijo točke SPOT Registracija, so brezplačne. Storitve točk SPOT Registracija se izvajajo na:

  • Izpostavah AJPES,
  • Upravnih enotah (UE),
  • organizirane so tudi v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS),
  • Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in
  • drugih zbornic, ki imajo status točke SPOT Registracija.