Tiskani obrazci

Obrazce, ki jih je mogoče na portalu e-VEM izpolnjevati elektronsko, lahko prenesete tudi na svoj domači računalnik. Ti obrazci so namenjeni tiskanju, z izpolnjenimi pa se lahko osebno oglasite pri svetovalcu na eni izmed točk SPOT (VEM).

Dokumenti

 • Podelitev pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM
 • Pooblaščenčeva odpoved pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM
 • Preklic pooblastila za procesna dejanja v postopkih VEM
 • Izjava lastnika objekta za GD
 • Izjava lastnika objekta za SP
 • Izjava prokurista/zastopnika za primer smrti
 • Izračun predvidene davčne osnove dejanski za s.p.
 • Izračun predvidene davčne osnove normirani za s.p.
 • Izračun predvidene davčne osnove za GD
 • Naročilnica za izpis podatkov iz Poslovnega registra Slovenije
 • Obračun akontacije dohodnine in dohodka iz dejavnosti
 • Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (obrazec DDPO)
 • Obrazec za potrebe Finančne uprave RS pri postopku pričetka opravljanja dejavnosti
 • Obrazec za potrebe Finančne uprave RS pri postopku pričetka opravljanja dejavnosti: Obvestilo o izbranem davčnem obdobju za GD
 • Obvestilo samostojnega podjetnika o prenehanju poslovanja
 • Odjava iz pokojninskega in invalidske ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti (Obrazec M-2)
 • Odjava iz pokojninskega in invalidske ter zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti (Obrazec M-2)
 • Pooblastilo za izvedbo postopka vpisa v poslovni register Slovenije
 • Pooblastilo za oddajo vlog FURS za vpis v RDZ, davčno obdobje, davčni obračun in ID za DDV
 • Predlog za izbris iz poslovnega registra Slovenije
 • Predlog za vpis nameravane firme
 • Predlog za vpis podružnice v sodni register (poslovni register)
 • Predlog za vpis spremembe v sodni register (poslovni register)
 • Predlog za vpis ustanovitve subjekta v sodni register (poslovni register)
 • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob pričetku opravljanja dejavnosti za GD prek e-VEM
 • Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob pričetku opravljanja dejavnosti za SP prek e-VEM
 • Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Obrazec M-1)
 • Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Obrazec M-1)
 • Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03)
 • Prijava za vpis pravne osebe v davčni register (Obrazec DRO-04)
 • Prijava za vpis sprememb v poslovni register Slovenije
 • Prijava za vpis v Poslovni register Slovenije
 • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12)
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu - kontrola trga dela (PDM-KTD
 • Sporočilo o prostem delovnem mestu (PDM-1)
 • Sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Obrazec M-3)
 • Sprememba podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Obrazec M-3)
 • Vloga za izdajo obrtnega dovoljenja
 • Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazec DDV-P2)