Vmesnik eBOL in eNDM

Če ste razvijalec programske opreme, kadrovskih/računovodskih programov ali programov za obračun plač, vas za več informacij vabimo na stran: Kotiček za razvijalce.

Ta stran je namenjena odjemalcem, podjetjem, računovodskim servisom, ki želite uporabljati vmesnik eBOL in eNDM in uporabljate programsko opremo, ki omogoča uporabo tega vmesnika. Postopek vključitve v sistem uporabe vmesnika eBOL in eNDM je opisan spodaj.

Namen vmesnika

Od 1. 1. 2020 je na portalu SPOT (eVEM) zaradi uvedbe elektronskega bolniškega lista (eBOL) na voljo nadgrajena spletna storitev - Vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače - Vmesnik eBOL in eNDM.

Zaradi uvedbe eBOL je nov vmesnik za prenos e-bolniških listov in oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila plače sestavljen iz dveh modulov, in sicer:

  • eBOL, ki omogoča pregled in prenos izdanih in preklicanih elektronskih bolniških listov (eBOL) za zaposlene,
  • eNDM, ki z uvedbo eBOL omogoča poenostavljeno oddajo zahtevkov za refundacijo nadomestila  plače,

Z vmesnikom eBOL in eNDM lahko podatke pridobivate ali posredujete na ZZZS neposredno iz vašega programa, ki ga uporabljate za obračun plač oz. druge postopke povezane s kadri.

Pomembno: Uporaba vmesnika eBOL in eNDM je smiselna predvsem za podjetja/poslovne subjekte z večjim številom zaposlenih in s tem tudi večjim številom bolniških odsotnosti na mesec. Za manjše subjekte priporočamo, da do e-bolniških listov dostopate preko portala SPOT (eVEM). V tem primeru uredite dostop do portala za pooblastilo.

Kako pričnem z uporabo?

1. Preverite ali vaš program omogoča pregled in prenos eBOL in ali je za namen oddaje zahtevkov za refundacijo nadomestila plače verificiran pri ZZZS

Pred oddajo prijave za uporabo vmesnika eBOL in eNDM pri ponudniku vaše programske rešitve za obračun plač/vodenje odsotnosti oz. programa za upravljanje s kadri preverite, če vaš program omogoča funkcionalnosti za uporabo vmesnika eBOL in eNDM.

2. Prijava in vpis novega odjemalca

Vsak nov odjemalec, ki želi uporabljati vmesnik eBOL in eNDM mora pred pričetkom uporabe oddati vlogo za Prijavo odjemalca za Vmesnik eBOL in eNDM.

  • Vlogo pošljete na: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
  • Če je obrazec s strani zakonitega zastopnika elektronsko podpisan z digitalnim potrdilom, ga lahko pošljete na elektronski naslov evem.mjuping@govpong.si. (Skenirane vloge z lastnoročnim podpisom in žigom niso ustrezne).

V obrazec »Prijava odjemalca« vpišite podatke o kvalificiranem digitalnem potrdilu, s katerim se bo vaš program pri vzpostavitvi varne SSL povezave vedno predstavil sistemu vmesnika eBOL in eNDM. Uporabite lahko kvalificirano digitalno potrdilo, ki je lahko strežniško potrdilo, potrdilo za splošne namene ali osebno kvalificirano digitalno potrdilo. 

Podjetje/poslovni subjekt za namen avtentikacije programa (novega odjemalca) praviloma prijavi samo eno digitalno potrdilo in ne digitalnih potrdil posameznih uporabnikov programa (fizične osebe, ki uporabljajo program). 

3. Vpis v evidenco odjemalcev vmesnika

Ministrstvo za javno upravo na podlagi prejete vloge v evidenco vpiše podjetje/poslovni subjekt, prijavljen certifikat in vam dodeli enolični identifikator ter vpiše v produkcijski sistem vmesnika eBOL in eNDM. Na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi boste obveščeni o vpisu v sistem vmesnika eBOL in eNDM.

4. Urejanje pravic za delo z vmesnikom

Če bo za vaše podjetje do vmesnika eBOL in eNDM dostopalo več oseb, se te pravice praviloma urejajo na strani vašega programa. Za več informacij se obrnite na ponudnika vaše programske rešitve.

 

Pooblaščanje

Kako lahko za drugo podjetje/poslovni subjekt dostopamo do elektronskih bolniških listov (eBOL) in/ali urejam oddajo zahtevkov preko vmesnika eBOL in eNDM?

Podjetje/računovodski servis mora urediti dostop do vmesnika eBOL in eNDM.

V primeru, če podjetje (npr. računovodski servis) za druga podjetja in poslovne subjekte  ureja obračun plač in dostopa do eBOL in/ali ureja zahtevke za refundacijo nadomestila plače preko vmesnika eBOL in eNDM, vas morajo vaše stranke pooblastiti. Pooblastilo lahko zakoniti zastopniki uredi:

  • elektronsko prek portala SPOT (eVEM) oziroma
  • izpolni vlogo (obrazec se nahaja v sklopu »vloge in obrazci), ki jo jo pošljete na vam najbližjo SPOT točko.

Stroški storitve

Ministrstvo za javno upravo, skrbnik sistema SPOT (eVEM) nudi storitve vmesnika eBOL in eNDM brezplačno. Pogoj za povezavo in uporabo vmesnika eBOL in eNDM je, da ima vaše podjetje informacijski sistem/programsko rešitev, ki se lahko poveže z vmesnikom eBOL in eNDM.

V kolikor vaše podjetje nima lastnega informacijskega sistema, ampak je ta program pridobilo (kupilo) od ponudnika tovrstnih storitev, je dogovor o nadgradnjah, in s tem povezanimi stroški stvar uporabnika programa in ponudnika, in ne Ministrstva za javno upravo.