Dovoljenja in pogoji

Pri številnih dejavnostih morate pred začetkom njihovega opravljanja izpolniti določene pogoje in pridobiti ustrezna dovoljenja. Preverite, ali za opravljanje vaše dejavnosti ali poklica potrebujete dovoljenje in katere pogoje morate izpolnjevati.

Če na portalu e-VEM ne najdete informacije, pišite na ekcping@govpong.si. Vsebine o dovoljenjih in pogojih še razvijamo.