Poslovne oblike

Pri pričetkom opravljanje vaše dejavnosti morate izbrati eno izmed ustreznih poslovnih oblik vašega bodočega podjetja oziroma organizacije.

Izbor poslovne oblike ima poleg načina ustanovitve tudi odločilen vpliv na naslednje vidike poslovanja:

  • obliko vaše odgovornosti do poslovnih obveznosti,
  • način vodenja poslovnih dokumentov,
  • plačevanje davkov in prispevkov,
  • način izplačevanja dobička.

 

Na tej strani so zbrane osnovne informacije o posamezni statusni obliki.