Razlike med s.p. in d.o.o.

S spodnjo tabelo si lahko pomagate pri prepoznavanju statusa s.p. (samostojni podjetnik) v primerjavi z d.o.o. (družba z omejeno odgovornostjo). 

 

Razlike na ključnih področjih med statusom s.p. in d.o.o.:

S.P.

D.O.O.

Organizacijska oblika

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost

Pravna oseba, ki opravlja dejavnost

Osebna odgovornost

DA, odgovarjate z osebnim premoženjem

NE, odgovarjate le s  kapitalom podjetja

Osnovni kapital

Ni potreben

7.500,00 € (lahko v denarju, sredstvih ali kombinirano)

Ustanovitveni stroški

Brezplačna ustanovitev preko portala SPOT

Brezplačna ustanovitev preko portala SPOT

Pri notarju po notarski tarifi

Vodenje poslovnih knjig

Normirani odhodki 80 %
Evidenca prihodkov
Evidenca osnovnih sredstev

Dejanski stroški
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo

Normirani odhodki 80 %
Dejanski stroški
Dvostavno knjigovodstvo

Obdavčitev dobička

Normirani odhodki/cedularna obdavčitev 20 %

Dejanski stroški/dohodninska lestvica
16 %, 27 %, 34 %, 39 % in 50 % (dohodninska lestvica)

Normirani odhodki/cedularna obdavčitev 20 %

Davek od dohodkov pravnih oseb - vedno enaka davčna stopnja (19 %)

Poslovni račun - denar

Osebno poslovni račun
Transakcijski račun TRR

Z denarjem na računu prosto razpolagate

Transakcijski račun TRR

Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena oz. za vsako izplačilo je potrebna knjigovodska listina (pogodba, naročilnica, sklep,...)

Plača

Dobiček s.p. je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne morete uveljavljati kot strošek.

D.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu le ta predstavlja strošek.

Prispevki

Samozaposlitev, zavarovalna podlaga 005; osnova za prispevke je razlika med prihodki in stroški

Zaposlitev po pogodbi o zaposlitvi, zavarovalna podlaga 001; plača; prispevki glede na višino plače

Družbenik – poslovodja, ki v družbi ni zaposlen, je vključen v zavarovanje kot družbenik, zavarovalna podlaga 040. Osnova za odmero prispevkov so vsi prejemki, prejeti za opravljanje poslovodne funkcije in dela.


Višina prispevkov ni odvisna od višine dobička d.o.o


Krediti, sredstva na razpisih

Ureditev bančnega kredita je zelo težavna, možnosti prijave za pridobitev sredstev na razpisih pa omejene.

Ureditev bančnega kredita je lažja, za prijavo na razpise je oblika primernejša.