Zapiram

Prenehanje dejavnosti podjetja

Družbe in samostojni podjetniki se odločajo za prenehanje svoje dejavnosti iz različnih razlogov. Ti so lahko nelikvidnost, združitev z drugo družbo, potek časa, za katerega je bila družba ustanovljena ali upokojitev nosilca dejavnosti.

  • Podjetnik mora pred zaprtjem razrešiti vsa vprašanja z dolžniki in delavci, saj se pri podjetniku ne izpelje postopek likvidacije.

  • Nelikvidna podjetja sprožijo postopek prisilne poravnave in/ali stečaja podjetja.