Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Zapiram

Prenehanje dejavnosti podjetja

Družbe in samostojni podjetniki se odločajo za prenehanje svoje dejavnosti iz različnih razlogov. Ti so lahko nelikvidnost, združitev z drugo družbo, potek časa, za katerega je bila družba ustanovljena ali upokojitev nosilca dejavnosti.

  • Podjetnik mora pred zaprtjem razrešiti vsa vprašanja z dolžniki in delavci, saj se pri podjetniku ne izpelje postopek likvidacije.

  • Nelikvidna podjetja sprožijo postopek prisilne poravnave in/ali stečaja podjetja.